Deel III

I Onderzoek naar geslachten en schrijfwijze van namen. 475-477

II De voorouders van de ruiteraanvoerders Bacx. 478-484

III De nakomelingen van deze ruitervaanvoerders. 485

1. Het nageslacht van Simon Bacx. Noot 1 t/m 6. 486-487

2. Het nageslacht van Johan Bacx. Noot 7 t/m 17. 487-489

3. Het nageslacht van Paul Bacx. Noot 18 t/m 30. 489-493

4. Het nageslacht van Marcelis Bax. Noot 31 t/m 38. 493-494

IV Enkele andere takken van het geslacht Bac(k). 495

A. Arnold geheten Berthout Bac van Tilburg. 495-496

B. Jan Bac, zoon van Arnold geheten Berthout Bac van Tilburg. 496-497.

C. Bertold (van wien de heeren van Asten afstammen). 498-503

Gerard Bac

Jan Bac

Bertout Bac, Heer van Asten

Jan Bac, Heer van Asten

Otto Bac, Heer van Asten

Adriana Bac

D. De tak van Egidius Bac. 504-505

E. Johan van Wijfliet. 506-509

a. Johan van Wijfliet II 507

b. Willem van Wijfliet 507-508

c. Johan van Wijfliet III 508

d. Margaretha van Wijfliet 508-509

F. Elsbene. 509

G. Johan van Herculem. 509

H. Hendrik. 510-

1. Thomas Bac. 512-513

2. Gijsbert Bac. 513-514

3. Laurens. 514-515

4. Nicolaas Bac. 515-

A. Laurens Bac

B. De kinderen van Laurens Bac

1. Gijsbert Bac

2. Laurens Bac

C. De kinderen van Laurens Bac

1. Jan Bac.

2. Gijsbert Bac

3. Hendrik Bac

4. Balthasar Bac

5. Laurens Bac Sr.

6. Laurens Bac Jr.

7. Margriet Bac

8. Mechteld Bac

9. De natuurlijke dochter Anna Bac.

D. De kinderen van Jan Back

5. De kinderen van Goswin Cnode Femijen

I. De tak van Wouter Bac. 520-523

IV. De kinderen van Johan Bac. 524

A. Symon

B. Wouter Bac

C. Aleijd Bac

J. De tak van den Grooten Wouter. 525-530

I. De kinderen van Grooten Wouter 526-527

II. De kinderen van Arnold 527-528

III. De kinderen van Jacob 528-529

IV De kinderen van Bertold Bac 529

V De kinderen van Johan Bac 529

VI De kinderen van Bertoldus Bac 530

K. De tak van de Bredasche Rentmeesters. 532

I. Frans Christiaen Backx 535

II. De kinderen van Frans Christiaen Backx 535-539

III. De kinderen van Adriaan Backx en Jacomijne Maes 539-541

IV. De kinderen van Jan Fransz Backx 541-543

V De kinderen van Christiaen Backx 543

VI. De kinderen van Adriaan Backx 543-545

L. De tak van Oosterhout 545

Descendant charts 546-553

I. De kinderen van Symon Wouters Backx 554-555

II. Johan Wouters Backx 555

III. De kinderen van Adriaan backx 555

IV. De kinderen van Johan Backx 555-556

VI. Petrus Backx (Petrus Waltheri) 556

VII Johannes Philippus Backx

VIII Cornelis Petrus Backx

IX Johannes Philippus Backx

X Cornelis petrus hendrik Johannes Backx

XI Otto Aleidus hendrik Johannes Berthout backx

XII Johannes Philippus Backx 557-558

XIII Aleidus Petrus hendrikus Backx 558

XIV Hendril marinus Cornelis Anton Backx 558

M. De tak van Zwaluwe. 559

N. De tak van 'sGravenhage.

O. De tak van Dordrecht.

P. De tak van Heusden.

 

N.B. De beschikbare ruimte liet niet toe te behandelen de takken van Broechoven, Posteel, Roesmont, Ommaten, Back van Bergeijck, Bac van Leende, van Loon op Zand, van Riel, van Riethoven an audere, hoewel ook van die takken veel gegevens ter beschikking stonden.